دات نت نیوک

حمایت های مناطق

  1.راه اندازی و استقرار بستر اعتباری مبادلات کسب و کار به کسب و کار مبتنی بر زنجیره تامین و ابزارهای مالی و پولی دیجیتال ( سککوک)

 ۲تاسیس بورس بین الملل

۳راه اندازی پنجره واحد خدمات و سرمایه گذاری مناطق آزاد با بهره گیری از تجربیات موفق بین المللی (فاز اول استقرار سامانه سیفام)

۴تاسیس صندوق ضمانت و حمایت از فعالین اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

۵تاسیس نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی فعالین اقتصادی مناطق مبتنی بر سامانه یکپارچه

۶. استقرار سامانه های جامع و یکپارچه امور گمرکی، انبارها، ثبت شرکتها و ... در مناطق

۷. استقرار نظام جامع فنی اجرایی پروژه های عمرانی مناطق

۸ایجاد مراکز نوآوری و فناوری درمناطق آزاد برای فعال سازی استارت آپ ها و شرکتهای دانش بنیان با رویکرد صادرات

۹. پروژه کارت تسهیلات گردشگری با سود کم

۱۰. پروژه برندینگ مناطق آزاد

۱۱. پروژه استقرار صنایع خلاق در مناطق آزاد

۱۲.بستر معامله مبتنی بر ارز رمزها

۱۳.اوراق بهادار سازی دارایی ها

۱۴.تاسیس شعب بانک های آفشور

۱۵. ایجاد سازو کارهای نوین مالی پروژه ها مبتنی بر crowded funding

۱۶. ایجاد کانال بازرگانی و مالی بخش خصوصی  برای مبادلات با سایر کشورها (Private SPV )