دات نت نیوک

مزیت های فعالیت

ژئواکونومیک

 

تولید

•زیرساخت های توسعه یافته تجاری و بازرگانی
•در اختیار داشتن بنادر بین المللی تجاری و مسافری همجواری و دسترسی نزدیک به خطوط کشتیرانی
•در اختیار داشتن فرودگاه های بین المللی با مزایا و مشوق های مناطق آزاد
•قرار گرفتن در  مسیر شاهراه های حمل و نقل بین المللی زمینی وکریدورهای اصلی مبادلات کشور (Nostrac و شرق)
•جمعیت 943 هزار نفری مستقر در مناطق آزاد
•دسترسی آسان به بازارهای600 میلیون نفری 15 کشور همسایه
•امکان نفوذ به بازار1.4میلیاردی نفری کشورهای حوزه تاثیر
 
•زیر ساخت های توسعه یافته شهرک های صنعتی و لجستیکی
•وجود بیش از 1700 واحد صنعتی مستقر در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اقتصادی ویژه
•امکان تشکیل زنجیره تامین با استفاده از واحدهای تولیدی- صنعتی مستقر در مناطق آزاد و ویژه
•امکان فروش کالاهای تولیدی در تمامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با بهره مندی از تمامی معافیت ها
•وجود سامانه یکپارچه فعالین اقتصادی مناطق (سیفام)
•وجود صندوق ضمانت و حمایت از فعالین اقتصادی
•زیرساخت های توسعه یافته شهری
     

گردشگری

 

استارتاپ

•بهرمندی از جاذبه های متعدد و متنوع گردشگری
•بهره مندی از زیرساخت های توسعه یافته گردشگری
•سهولت در تردد و اقامت گردشگران خارجی
•امکان ارائه خدمات به گردشگران حوزه های تخصصی اعم از سلامت، درمان، فرهنگ، ورزش، تجاری و ...
•امکان میزبانی از گردشگران سازمان یافته و گروهی با حداقل هزینه
•بهره مندی از امکان خرید کالای همراه مسافر با اعمال معافیت ها
•تنوع در اقلیم و فرهنگ
 
•مراکز نوآوری و فناوری تحت حمایت های سازمان
•امکان بره مندی از مسیر سهل صادرات محصولات نوآورانه و فناورانه به کشورهای همسایه
•امکان بهره مندی از ظرفیت نفوذ کسب و کارهای نوین به کشورهای همسایه
•سایت صنایع پیشرفته جهت واحد های تولیدی HiTech
•صندق های سرمایه گذاری جسورانه
•واحد های معتبر دانشگاهی با همکاری برترین دانشگاه های داخلی و بین المللی
•امکان توسعه بازار کسب و کارهای نوین با تکیه بر صنایع بزرگ مستقر در مناطق